Rutine ved skade i Åsbråten borettslag

1. Andelseier har ansvaret for at nødvendige tiltak iverksettes for raskest mulig å stoppe/begrense skadeomfanget. Dersom andelseieren ikke selv er i stand til å begrense skaden, kontaktes Åsbråten servicesentral/evt. håndverker.

2. Skader meldes til Åsbråten servicesentral/borettslagets styre, som fyller ut skademelding i samarbeid med eier ("Foreløpig melding om forsikringsskader i boligselskap").

3. Skademelding sendes USBL. USBL registrerer skaden og videreformidler meldingen til forsikringsselskapet for rekvirering av takstkonsulent evt. håndverker.

4. Takstkonsulenten/håndverker kontakter andelseier/Åsbråten servicesentral på det telefonnummer som står oppgitt på skademeldingen, og avtaler tid for besiktigelse.

5. Etter besiktigelsen utarbeides en takstrapport som beskriver hvilke arbeider som skal utføres og til hvilken pris. Takstrapporten sendes USBL som så videresender den til de som er berørt av skaden (inkl. styret og Åsbråten servicesentral).

6. Reparasjonsarbeidene skal utføres som beskrevet i takstrapporten. Rapporten bør overleveres til den utførende håndverker.

7. Fakturaer for utførte arbeider betales av Åsbråten borettslag. USBL sender krav til forsikringsselskapet.

Telefonnummer til Åsbråten Servicesentral: 22 61 04 52.