Åsbråten borettslag
Siste nytt
Mye å velge mellom!
Barnevennlig og godt miljø
Halv time til byen
Vedtekter for borettslaget
En samling lenker
Send oss post.

Åsbråten borettslags
websider
er laget av
John Petter Reinertsen.

Barnevennlig og godt miljø

Åsbråten er nesten bilfritt. Unødig kjøring og parkering inne på boområdet er ikke tillatt. Området har et godt utbygd gang- og sykkelveinett. De fleste leilighetene har egen parkeringsplass under to av blokkene. For øvrige biler er det alltid tilstekkelig med parkeringsplasser utenfor boområdet, opplyste og godt brøytet.

Bilfritt miljø. Copyright: Fotograf John Petter Reinertsen

Borettslaget har investert i mange sikre lekeapparater. Det gir spesielt de minste et trygt og aktivitetsskapende lekemiljø. Ellers består området av småkupert terreng med større skogbevokste friområder, lekeplasser og ballplasser. Om vinteren blir noen plasser sprøytet, slik at det er kort vei til skøytebanen.

God luft

Åsbråten ligger utenfor "Oslo-gryta", og med unntak av E 18 er det få store kilder til luftforurensing i nærheten. E 18 ligger dessuten betydelig lavere i terrenget og i såpass avstand at svevestøv fra trafikken ikke når opp til bebyggelsen. Ved (u)gunstige vindforhold kan en svak bilstøy høres ved de boligene som ligger sånn til.

Såkalte "inversjoner" som forekommer i Oslo på kalde, vindfrie vinterdager og som kan medføre til dels høye konsentrasjoner av nitrøse gasser og svevestøv i lufta over Oslo-gryta, vil kun sjeldent og da i mindre grad berøre klimaet på Åsbråten. Dette medfører at luftkvaliteten på Åsbråten er bedre enn i Oslo sentrum, Groruddalen og mange andre steder i Oslo.

Fjernvarme

Både boligoppvarming og varmtvann kommer fra fjernvarmeanlegget Reo på Klemetsrud. Dette betales som en del av husleien.

Søppel kastes i containere i spesielle "søppelhus" rundt på området. Der er egne containere for papir og igloer for glass. Ved Esso-stasjonen er det hytte for innsamling av spesialavfall.