Åsbråten borettslag
Siste nytt
Mye å velge mellom!
Barnevennlig og godt miljø
Halv time til byen
Vedtekter for borettslaget
Send oss post.

Åsbråten borettslags
websider
er laget av
John Petter Reinertsen.

Siste nytt fra borettslaget.


Styret valgt av generalforsamlingen 24. april 2024:

Leder John Petter Reinertsen, Åsbråtstien 45 (valgt for to år)
Styremedl. Ingeborg Lunner, Åsbråtstien 34 (valgt for to år)
Styremedl. Beatrice Vestling, Åsbråtstien 15 (valgt for to år)
Styremedl. Jørgen Fromeide, Åsbråtstien 13c (har ett år igjen av perioden)
Styremedl. Joachim Pietronigro, Åsbråtstien 14d (har ett år igjen av perioden)
Styremedl. David Heiner, Åsbråtstien 45c (har ett år igjen av perioden)
Styremedl. Abdelghafour Sahraoui, Åsbråtstien 16 (har ett år igjen av perioden)

Varamedl. Tor Arild Holstvold, Åsbråtstien 23
Varamedl. Fatima Ismail, Åsbråtstien 36

(Styremedlemmer velges for to år og varamedlemmer for et år.)

Styret takker for tilliten!

For at ikke styremedlemmene skal bli nedrent av henvendelser til alle døgnets tider, ber vi alle om å respektere at også styremedlemmer har krav på privatliv. Alle i styret gjør vervet i sin fritid utenom vanlig jobb og familieliv.
Derfor har vi åpent styrekontor hver mandag kl. 17.30 - 18.30. (Stengt hele juli og i forbindelse med høytider.)

Klikk for å se fasadeprosjektets siste hovedfremdriftsplan. (Exceldokument.) Planen er veiledende og kan endres.


Informasjon til beboerne kan lastes ned her:
5. juli 2024. Sommerferie for fasadeprosjektet til 5/8, Tilbud på markiser, Balkongtrekk, Fargekoder maling, Sommerstengt styrekontor til 12/8, Lukk bommene!, Kontaktinfo på BONABO.
29. mai 2024. Invitasjon til beboermøte for nr. 34 - 35 - 36, Ikke kast søppel i kontainerne til fasadeprosjektet!!, Fargekoder maling, Ikke mal nye legjerder ennå!
15. mai 2024. Styresammensetning etter generalforsamling 24. april, lånets innvirkning på felleskostnadene, fasadeprosjektets økonomi, vedtatte endringer på blokkene, ikke dugnad nå, avtale med Gjensidige, bytte av brannslukkere - husk å levere den gamle!, HMS-skjema, BONABO - registrer deg!
24. april 2024. Protokoll fra ordinær generalforsamling.
11. april 2024. Innkalling med regnskap, årsrapport og saker til ordinær generalforsamling 24. april 2024.
26. mars 2024. HMS-skjema til utfylling skriftlig.
26. mars 2024. HMS-skjema til utfylling elektronisk/papirløst.
22. mars 2024. Invitasjon til informasjonsmøte 4. april, Fargevalg blokker, Prøveoppsett balkong, Ryktespredning, Mating av dyr, Katter, BONABO - registrer deg!
12. februar 2024. Ordinær generalforsamlig 24. april, frist saker 15. mars, invitasjon infomøte 15. februar, fargevalg blokker, fremdriftsplan fasadeprosjektet, åpne vinduer/dører i vinterkulda, bommer ødelagt, økonomi.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2023.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2023.
30. november 2023. Endringer i felleskostnader/Flex50 fra 1/1-24, Fasadeprosjektets innvirkning på boutgiftene, Ekstraordinær generalforsamling 14. desember, Digital registrering av gjesteparkering, Brannsikkerhet i juletiden.
8. november 2023. Invitasjon til beboermøter 14. og 16. november, Krav om informasjonsmøter/ekstraordinær generalforsamling, Ikke lad ute hvis du har egen p-plass!
18. oktober 2023. Invitasjon til beboermøte, Krav om informasjonsmøter/ekstraordinær generalforsamling, Styrets svar på kravet, Hvilket mandat har styret i fasadeprosjektet?
6. oktober 2023. Fasadeprosjekt foran skjema!, Invitasjon til beboermøte, Tilbakestilling av plattinger/gjerder etc., Økonomi - økte renteutgifter, Utskifting dører/vinduer, Støtte innvilget, Kanalrens, Lukk bommen!
16. august 2023. Invitasjon til beboermøte, Rabatt på lagerplass, Lukk bom.
7. juli 2023. Digital registrering av parkeringsgjester, Fremdriftsplan fasadeprosjektet, Beboermøte 17. august, Søppel, Valgkomité?, Otto-biler avvikles, Åpningstider styrekontor.
29. mai 2023. Innkalling til informasjonsmøte om fasadeprosjektet, Fremdriftsplan.
5. mai 2023. Varsel om endring av felleskostnader fra 20. juni, Ny styresammensetning, Fasadeprosjektet, Parkeringsproblemer, Digital registrering av gjester med bil, Grovsøppelinnsamling, -erfaringer, Ikke kast søppel i containerne til DVS Entreprenør, Kanalrens til høsten.
27. april 2023. Protokoll fra generalforsamling 26. april 2023.
14. april 2023. Innkalling til generalforsamling 26. april 2023. Med sakspapirer. Inneholder også regnskap og årsmelding fra Åsbråten sameie.
31. mars 2023. Fasadeprosjektet, -tømming av boder og kaldloft, grovsøppelinnsamling 12. april, hold bommen stengt!, stengt styrekontor i påsken..
17. mars 2023. Fasadeprosjektet ga parkeringproblemer, Misbruk av gjestep-kort, Informasjonsmøte avholdt: -Hva skal du gjøre før anleggsstart, Spørring om fargevalg, Oppdatert fremdriftsplan vil henges opp ved byggekontoret, Valgkomitéen arbeider fram til generalforsamling.
8. mars 2023. Fasadeprosjektet starter opp, Rigg, Informasjonsmøte, Fremdriftsplan, Varsel om ordinær generalforsamling 26. april.

23. desember 2022. Kontrakt med DVS Entreprenør AS signert, lån tas opp når fakturaplan er klar, prosess for å godkjenne utbygde verandaer og vinterhager, terrasser må ikke festes til fasade og stillas gjennom terrasser, uvettig kjøring i boområdet, levér HMS internkontrollskjemaer, brannsikkerhet i juletiden, ikke send opp fyrverkeri i boområdet, åpningstider styrekontor.
21. november 2022. HMS egenmeldingsskjema for 2022.
18. november 2022. Endringer på husleieblanketten fra 1/1-23, fasadeprosjektet vedtatt igjen, flere ladeplasser åpnet, bruk persondørene, vær snill å lukke bommene, internkontrollskjema HMS, utleie nr. 60.
19. oktober 2022. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2022.
14. oktober 2022. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2022.
12. oktober 2022. Invitasjon til informasjonsmøte nr. 2 om fasadeprosjektet, grøntområdet med pergola fikk hagepris!.
8. september 2022. Invitasjon til informasjonsmøte om fasadeprosjektet, ekstremt dyr fjernvarme.
18. august 2022. Pergola på store plassen, avlyst sommerfest, varslingssak mot styret, krav om ekstraordinær generalforsamling om fasadeprosjektet, svar fra styret, kronologisk oversikt fasadeprosjektet, når har et styre og en styreleder tillit?, hvilke lover og regler gjelder for styrets arbeid?, hva bestemmer prisen på en bolig i et borettslag?, er det dyrt å bo i Åsbråten borettslag?
30. mai 2022. Styrets sammensetning etter ordinær generalforsamling, fasadeprosjektet vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, protokoller lagt ut, bruk av elbilladere, varmepumpe i nr. 60, garasjeportene kommer, tre fjernes og asfalt legges på p-plass, sommerfest?
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 19. mai 2022.
Innkalling og saksliste til ekstraordinær generalforsamling 19. mai 2022.
Protokoll fra ordinær generalforsamling 26. april 2022.
Innkalling til ordinær generalforsamling 26. april 2022.
26. april 2022. Påminnelse ordinær generalforsamling i kveld, alle må parkere inne i garasjeanleggene!, gravearbeidene starter, grovsøppelinnsamling 28. april, fasadeprosjektet, informasjonsmøter og ekstraordinær generalforsamling.
13. april 2022. Innkalling med sakspapirer til ordinær generalforsamling 26. april 2022.
11. april 2022. Endelig byggestart! (infrastruktur for lading av elbil), styret minner om ordinær generalforsamling tirsdag 26. april, grovsøppelinnsamling 28. april, fasadeprosjektet, -informasjonsmøter og ekstraordinær generalforsamling, påskestengt styrekontor, garasjeportene kommer, mulighet for leie av Boligbyggs garasjeplasser, grilling, ballspill forbudt!, dugnad og sommerfest!.
18. mars 2022. Info om ordinær generalforsamling, frist for saker og valg, fasadeprosjektet i gang igjen, åpent styrekontor og utleie av nr. 60, infrastruktur for lading av elbil, registrering av hunder/katter, hold bommene lukket!.
27. januar 2022. Ladeinfrastruktur for elbiler, -purring på bestilling av lader.
13. januar 2022. Ladeinfrastruktur for elbiler, bestillingsskjema lader, bytte av alle tre garasjeportene, bruk dørene, -ikkegarasjeportene!, ekstrem høy fjernvarmekostnad i desember tross kompensasjon, honnør til Servicesentralen.

29. november 2021. Økning brenseldelen med 20%, ny treårig avtale med Multinett/Telia, Infrastruktur for lading av elbil, Otto-biler, Drypp fra taket i undergarasjene, Graving ved nr. 2, Brannsikkerhet i juletiden, Åpent styrekontor.
26. oktober 2021. HMS Internkontroll-skjema.
28. september 2021. Vask resten av stålfasader på blokker, Tun 18 - 33 ferdig, Åpent styrekontor, Nr. 60 åpent for leie, Rekordhøye fjernvarmepriser, Fasadeprosjektet, Garasjeprosjektet oppsummert, Infrastruktur elbillading, Internett i garasjene, Mye bilkjøring i boområdet, Bommer, Internkontrollskjema, Hjertestarter på Coop Prix.
12. juli 2021. Betongrehabiliteringen ferdig, normal parkeringskontroll igjen, infrastruktur elbillading kjøpes, dyrehold, pass på ungene, bommer.
14. mai 2021. Styrets sammensetning, dugnad avlyses, betongrehabiliteringen/parkering, fasadeprosjektet.
5. mai 2021. Protokoll fra ordinær generalforsamling, gjennomført digitalt 21. april til 30. april.
22. april 2021. Påminning om den pågående generalforsamlingen med instrukser, om parkering i boområdet.
21. april 2021. Innkalling til generalforsamling med årsregnskap og styrets årsmelding.
13. april 2021. Varsel om del 3 av rehabilitering betong garasjeanleggene, parkering inne i boområdet.
12. mars 2021. Varsel om ordinær generalforsamling 21. april, fasadeprosjektet, stengt styrekontor og nr. 60, Åsbråten Servicesentral begrenset hjemmebesøk, rehabilitering betong garasjeanleggene, infrastruktur lading elbiler, spørring om lading elbiler.

24. november 2020. Endringer felleskostnader fra 1/1-21, fremgang betongskadeutbedring, 100.000 i Oslo Sør-midler, kommunen stenger vann og informerer dårlig - hvordan bli varslet, levér internkontrollskjema, brannsikkerhet i juletiden, styrekontor og nr. 60 stengt.
23. oktober 2020. Grovsøppelinnsamling 29. oktober.
30. september 2020. Spyling avløp alle boliger, betongskader garasjeanlegg, utbedring utenfor nr. 15 og 1, utsatt fasadeinfomøte, brann, HMS-skjema, styrekontor stengt.
30. september 2020. HMS Internkontroll-skjema.
8. juli 2020. Infoskriv fasadeprosjektet, utleie nr. 60, grøntgruppe, befaring private hager/gjerder, søppel på dørmatter, pass på ungene!, bommer, styrekontor stengt.
8. juli 2020. Informasjonsskriv om fasadeprosjektet med alternativer og konsekvenser for felleskostnader.
14. mai 2020. Styrets sammensetning, misnøye med gjennomføringen av digital g.f., vårdugnad avlyses, om fasadeprosjektet, vedlikeholdsspyling alle boliger, undersøkelse betong i garasjeanlegg, kompostjord til fellesbed, Vipps på Servicesentralen.
26. april 2020. Protokoll fra digital ordinær generalforsamling.
16. april 2020. Varsel om at ordinær generalforsamling gjennomføres digitalt 21. april kl. 19 til 26. april kl. 19 som en nødløsning og at to saker utsettes. Med brukerveiledning fra USBL.
2. april 2020. Innkalling til ordinær generalforsamling 21. april 2020.
16. mars 2020. Varsel om tid for ordinær generalforsamling og frist for saker, fasadeprosjektet, koronavirus, lading elbil, utleie av nr. 60, stenging av åpent styrekontor.

29. november 2019. Endringer på husleieblanketten fra 1/1-20, Fasadeprosjektet, Lading av elbil, Utleie av nr. 60, Brannsikkerhet i juletiden, Åpent styrekontor.
25. september 2019. Hva skjer med fasadeprosjektet?, Oppgradering av uteplasser i sommer, Utleie av nr. 60, hvem kan hjelpe oss?, Noen tips om brannsikkerhet, Ikkke lov å leie ut p-plasser til folk som ikke bor i borettslaget!, Bommer, Ballspill forbudt!, Ildsjeler søkes, Biliblant, Viktig om utskifting av ventilatorer!, Kaldloft rekkehus.
23. september 2019. HMS-Internkontroll som skal fylles ut av alle andelseiere og leietakere.
3. mai 2019. Styrets sammensetning, vårdugnad 14/5, Innsamling grovsøppel, Bruk av nr. 60?, Pass på barna!, Bommer, Grilling, Ballspill forbudt!, Styrets arbeid.
10. april 2019. Protokoll fra ordinær generalforsamling.
1. april 2019. Innkalling og saksliste til ordinær generalforsamling.
27. februar 2019. Resultat, konsekvens og framdrift av fasadeprosjekt etter ekstraordinær generalforsamling 7. februar, høye kostnader fjernvarmen, garasjeport ødelagt av påkjørsler, ordinær generalforsamling onsdag 10. april, Biliblant.
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2019. Alternativ 2 ble valgt.
Ekstra alternativer (2b, 2c, 3b og 3c) etter krav fra g.f. 5. mars 2018 og etter underøkelse av tilstanden til stålplatene. USBL forklarer på g.f.
Opprinnelig overslag fra USBL med alternativ 1, 2 og 3.
31. januar 2019, beregninger til ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2019 for å vise hvordan de forskjellige alternativene vil innvirke på felleskostnadene. G.f. 5. mars 2018 ba om dette.
31. januar 2019, Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2019 for å bestemme hvilken fasadeoppussing vi skal ha.
23. januar 2019, protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.
18. januar 2019, innkalling til ekstraordinær generalforsamling om avtalen med Bertamjordet borettslag om utgangen fra Åsbråten sameie.
2. januar 2019, informasjon fra styreleder i Åsbråten Sameie, om Bertramjordets utgang fra sameiet, felles generalforsamling Dyretråkket, Grensen og Åsbråten 23. januar, endringer i sameiets drift, ny daglig leder, endrede åpningstider, utleie av Grendehus Øst overtas av Bertramjordet.

21. desember 2018, tips om brannsikkerhet og ny daglig leder i Åsbråten Sameie.
29. november 2018, endringer husleieblankett fra 1/-19, ny avtale med GET - Flex50, Åsbråten sameie - g.f., fasadeprosjektet - g.f. over nyttår, høy fjernvarmekostnad, Åsbråten torg, åpent styrekontor stengt i julen.
10. oktober 2018, utskifting callinganlegg/porttelefoner alle blokkoppganger, ledig elbilladeplass, nye tall til fasadeprosjektet, høy fjernvarmekostnad, HMS-skjemaer/brannslukkere, info om Sameiet.
29. september 2018, HMS internkontroll.
15. august 2018, om garasjevask 21/8.
2. juli 2018, garasjevask 21/8, GDPR, erfaringer grovsøppelinnsamling, fasadeprosjektet, økonomisk tilstand, stengt styrekontor i juli, om utskifting ventilatorer, om kaldloft rekkehus.
25. mai 2018, varsel om kontroll av brannslukkere 31. mai og 1. juni.
2. mai 2018, styrets sammensetning, vårdugnad, innsamling grovsøppel, ferdiggjøring av området rundt nr. 60, pass på barna!, bommer, grilling, rømningsveier.
Protokoll ordinær gf. 10. april 2018.
Innkalling med saksdokumenter, regnskap 2017, årsmelding 2017 samt regnskap og årsmelding fra Åsbråten Sameie 2017 til ordinær gf. 10. april 2018.
Protokoll ekstraordinær gf. 5. mars 2018.
Tilleggsalternativer.
De alternative opsjonene.
Innkalling/saksliste ekstraordinær g.f. 5. mars 2018.
24. februar 2018, ekstraordinær g.f., ordinær g.f., oppsigelse avtale med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, høye fjernvarmepriser, rømningsveier blokkoppganger.

30. november 2017, felleskostnader fra 1. januar 2018, fasadeprosjekt, Sameiet, utleie nr. 60, grovsøppelinnsamling til våren, bytte strømmålere, brannsikkerhet/brannfeller.
12. oktober 2017, arbeid for godt lokalmiljø, dialogmøte, lokal natteravning, dugnad buskas basketballbanen, folkemøte, bommer, trefelling, grovsøppel og fasadeoppusing, søppel ved tøycontainer.
5. mai 2017, ny styresammensetning, vårdugnad, om gjesteparkering, GET kanalvalg, tøycontainer, grilling og rømningsveier.
Protokoll fra ordinær generalforsamling 6. april 2017.
12. mars 2017, innføring av ordning med gjesteskilt, de kan etter 13/3 hentes på Servicesentralen.
21. februar 2017, om siste dag for Åpen Carport, innføring av ordning med gjesteskilt, varsel om generalforsamling, siste frist for saker til g.f., valg til styret, postkasseskilt.
4. januar 2017, om stenging av Åpen Carport.

19. desember 2016, felleskostnader 2017, økonomi, oppussing/fasadeprosjekt, avslag støtte ladestasjoner, utskift lekeapparater, trefelling, nye vifter blokkene, om ventilatorer, etterstramming/isolasjonsmåling sikringsskap, bytte strømmålere 2017, brannsikkerhet, bommer, husordensregler, gjesteparkeringslapper, evaluering av Sameiet, styrevakter.
4. mai 2016, styrets medlemmer, vårdugnad og grilling 11. mai, endring parkeringsreglene, ekstra røykvarslere, grilling, båndtvang, ulovlige parabolantenner/TV-kanaler fra GET og internett, styrets arbeid, eiendomsskatt, private gjerder/hager og utleie Grendehus Øst.
13. april 2016, protokoll generalforsamling.
11. april 2016, påminnelse om generalforsamling, feilinformasjon fra GET, vårdugnad, feiing og ulovlige parabolantenner.
21. mars 2016, innkalling til ordinær generalforsamling.
17. februar 2016, resultat e.o. generalforsamling, kollektivt bredbånd og varsling om generalforsamling 12. april samt frister for levering av saker.
27. januar 2016, protokoll e.o.generalforsamling, vedtak om kollektivt bredbånd og treårig avtale.
22. januar 2016, innkalling med sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 27. januar 2016. Om kollektivt bredbånd.

3. desember 2015, om henting av nøkler til nye postkasser.
30. november 2015, om felleskostnader, TV/internett, radon, ladestasjoner, innboforsikring, garasjeport, brannsikkerhet/brannfeller, bommer, nye postkasser, husordensreglene, parkering og meldinger fra Servicesentralen.
26. oktober 2015, om nye postkasser og bokstavnummerering av boliger i rekkehus.
8. mai 2015, styrets sammensetning, dugnad, grillfest, husordensreglene, private gjerder/hager og toppbord verandaer.
8. mars 2015, protokoll generalforsamling.
27. mars 2015, om den forestående generalforsamlingen, dugnad og søppel.
10. mars 2015, innkalling med sakspapirer til generalforsamling. (-Kort Årsmelding.) Inneholder også regnskap for Åsbråten Sameie.
29. januar 2015, om dato for generalforsamling og frist for saker til den, invitasjon til arbeidsgruppe, mating av fugler/dyr, bomlukking, husordensregler/ro, parkering/oblater.
5. januar 2015, om feil på felleskostnader og utleie av ladestasjoner.

3. desember 2014, om felleskostnader, utleie av ladestasjoner, vedlikehold, husordensregler, advarsel mot motoriserte ventilatorer (nok en gang...), brannsikkerhet, fjernvarmekostnader/egen elektrisk ovn, ro i borettslaget, bommer, parkering og dyrehold.
30. juni 2014, om dugnad, ladestasjoner, husordensregler, økonomi, bommer, dyrehold, parkering, skuring/boning oppganger og utskifting ventilatorer.
13. mai 2014, om valg nytt styre, dugnad og grilling.
25. april 2014, protokoll generalforsamling 23/4.
31. mars 2014, innkalling med sakspapirer til generalforsamling. (-Lang Årsmelding.) Inneholder også regnskap for Åsbråten Sameie.
19. februar 2014, om generalforsamling 23/4, oppussing resterende oppganger, rens luftekanaler og -motorer, innsamling radonmålere, mating ville dyr, lukk bommer, søppel.

20. desember 2013, brannsikkerhet, fjernvarme/MinVarme, rens luftekanaler og -motorer, opphør vakttelefon Servicesentralen.
29. november 2013, felleskostnader, søppel, fjernvarmen etc.
23. oktober 2013, Multinett advarer mot bruk av feil utstyr og feil arbeid.
September 2013, Multinett informerer om stenging av fasttelefoninettet.
4. juli 2013, arbeid med takrenner nr. 45 - 51.
4. juni 2013, garasjevask.
14. mai 2013.
Protokoll ordinær generalforsamling 18. april 2013.
16. april 2013.
Innkalling ordinær generalforsamling 18. april 2013.
Brev fra Get 5. april 2013, om overgang til Get.
11. mars 2013.

30. november 2012.
12. november 2012. Protokoll fra e.o. generalforsamling.
5. november 2012. Innkalling med sakspapirer til e.o. generalforsamling.
29. oktober 2012. Varsling om e.o. generalforsamling.
3. oktober 2012.
August 2012, presentasjon fra Multinett, fiber/koaks -leverandører.
3. august 2012.
Protokoll ekstraordinær generalforsamling 20. juni 2012.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20. juni 2012.
Protokoll generalforsamling 28. mars 2012.
27. mars 2012.
Innkalling ordinær generalforsamling 28. mars 2012.
24. februar 2012.

Informasjon fra Multinett desember 2011.
30. desember 2011.
23. september 2011.
24. juni 2011.
Protokoll ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2011.
NextGenTels presentasjon på ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2011.
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2011.
3. juni 2011.
Protokoll ordinær generalforsamling 13. april 2011.
12. april 2011.
28. mars 2011.
25. mars 2011, Multinetts tilsvar på brev fra Get.
11. mars 2011.

Protokoll e.ord. generalforsamling 16. november 2010.
16. november 2010.
20. mai 2010.
7. mai 2010.
20. april 2010.
15. mars 2010.

Brannsikkerhet/branninstruks desember 2009.
21. desember 2009.
26. juni 2009.
Protokoll generalforsamling 22. april 2009.
24. mars 2009.

28. november 2008.
20. juni 2008.
Protokoll generalforsamling 24. april 2008.
18. april 2008.

18. desember 2007.
24. oktober 2007.
Protokoll generalforsamling 28. mars 2007.

30. november 2006.
8. mai 2006.
14. februar 2006.

30. november 2005.
3. juni 2005.
6. mai 2005.
7. januar 2005.

20. desember 2004.
30. november 2004.
26. oktober 2004.

22. desember 2003.
28. mai 2003.

29. november 2002.
4. november 2002.
25. september 2002.
7. juni 2002.


Historikk felleskostnader (tidl. husleie):
8. november 2022: Felleskostnad økes med 5% og leietillegg Flex50 økes til kr. 448,- pr. mnd. fra 1/1-23. Brensel og trappevask holdes på det samme. Renter og avdrag på lån vil komme når fasadeprosjektet starter opp og borettslaget får utbetalt fra lån til å betale fakturaer etter oppsatt fakturaplan.

29. november 2021: Felleskostnad holdes på det samme fra 1/1-22. Brensel øker med 20%. Leietillegg Flex Premium 50 økes til kr. 419,- pr. mnd. Trappevask og leie ladeplasser holdes på det samme. Borettslaget har ikke lån, renter og avdrag er derfor ikke spesifisert.

24. november 2020: Felleskostnad øker med 2% fra 1/1-2021. Leietillegg Flex50 økes til kr. 400,- pr. mnd. Brensel, trappevask og leie ladeplasser holdes på det samme.

29. november 2019: Felleskostnad øker med 4% fra 1/1-2020. Brensel øker med 10%. Leietillegg Flex50 økes til kr. 392,- pr. mnd. Leie ladeplass økes til kr. 400,- pr. mnd.

29. november 2018: Felleskostnad holdes uendret fra 1/1-2019. Lån er betalt ned, så lånekostnader går bort. Brensel øker med 20%. Leietillegg kabel-TV/HDPVR og Leietillegg Kollektivt bredbånd 25 går bort. Erstattes med Flex50 kr. 385,- pr. mnd. Trappevask holdes på kr. 120,- pr. mnd.

15. november 2017: Felleskostnad holdes uendret fra 1/1-2018, men avdrag og renter lån trekkes ut i egne poster. Brensel øker med 9%. Leietillegg kabel-TV/HDPVR økes med kr. 5 til kr. 232 pr. mnd. Leietillegg Kollektivt bredbånd 25 økes med kr. 4 til kr. 164 pr. mnd. Trappevask økes fra kr. 115 til kr. 120 pr. mnd. for de som har tjenesten.

19. desember 2016: Felleskostnad, brensel og trappevask blokker holdes uendret fra 1/1-17. Leietillegg Kollektiv bredbånd 25 økes til kr. 160,- og Leietillegg kabel-TV/HDPVR økes til kr. 227,-. (Normal prisstigning etter KPI.)

1. april 2016: Leietillegg kabel-TV kr. 253,- endres til Leietillegg kabel-TV/HDPVR kr. 219,-.
I tillegg kommer denne linjen: Leietillegg Kollektiv bredbånd 25 kr. 155,-. Felleskostnadsdelen endres ikke.

9. november 2015: Styret beholder felleskostnadene og trappevask uendret fra 1/1-16, brensel reduseres med 5%.

3. november 2014: Styret beholder felleskostnadene uendret fra 1/1-15 bortsett fra TV-pakke og HDPVR som øker med kr. 6 til kr. 253,- pr. mnd.

20. november 2013: Styret beholder felleskostnadene som de er fra 1/1-14, -bortsett fra TV og HDPVR som øker med kr. 5 til kr. 247,- pr. mnd.

19. november 2012: Styret har i vedtak om budsjett for 2013 bestemt å redusere felleskostnadene med 4,4% (som er TV-kostnaden i 2012) og å legge inn en ekstrapost med kostnaden til TV-leveransen i 2013. Brenseldelen holdes på det samme som i 2012.

Styret vedtok under budsjettbehandlingen på styremøte 14. november 2011 å holde felleskostnadene og brenseldelen på det samme i 2012. Pga. lavere priser på fjernvarmen ser det ut til at vi kan klare budsjettet på denne posten i år. Men vi ser tendens til økt forbruk. Fortsetter den tendensen og prisene stiger igjen, vil styret bli nødt til å øke brenseldelen.

Fra 1/1-11 ble brenseldelen satt opp med 5%. Økt forbruk og høye priser gjorde at vi i 2010 brukte kr. 260.000 mer på fjernvarmen enn budsjettert. Styret beklager, men vi er tvunget til å gjøre dette. Hvis både forbruk og priser fortsatt holder seg på et høyt nivå må vi øke brenseldelen ytterligere i 2011.

Styret vedtok under budsjettbehandlingen høsten 2009 å holde felleskostnadene på det samme fra 1. januar 2010. P.g.a. økte kostnader til utskifting av dører og vinduer må vi beregne fortsatt høye vedlikeholdskostnader i 2010.

Fra 1. januar 2009 økte felleskostnadene med 4% p.g.a. fasadeprosjektet og antatt økt rente i 2009. Brenseldelen og trappevasken (for de som har den tjenesten) ble holdt på det samme.

Både felleskostnader og brenseldelen ble holdt uendret i 2008.

Styret økte brenseldelen med 25% fra 1/1-07. Felleskostnadene ble holdt på det samme ut året.

Styret så i etterkpålokskapens lys at det ikke var lurt da prisen på fjernvarmen steg dramatisk i 2006.

Styret reduserte felleskostnadene med 8% fra 1/1-05, med 5% fra 1/8-05 og med 3 % fra 1/1-06.
Vi reduserte også brenselsdelen med 10 % fra 1/1-06.

Felleskostnadene var konstante fra 1/1-02 til 31/12-04. Brenseldelen ble justert opp 1/7-03.

Fjernvarmen produseres av søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Store rør fører varmtvann til en varmeveksler på Åsbråten. Åsbråten borettslag har to rørsystemer som får varme fra denne varmeveksleren: rør som forsyner radiatorene med varmt vann og rør som gir hver leilighet ubegrensete mengder varmt vann til tapping.
I en slik situasjon med ubegrensete ressurser til disposisjon er det vanskelig å tenke økonomi. "Hvorfor skal jeg spare når mitt deilige overforbruk kun blir belastet min økonomi med 1/198-del? Skal jeg ta meg bryet med å bruke mindre varmt vann, får jeg kun 1/198-del av fordelen av mitt slit!"
Tenker mange nok av beboerne slik blir det ganske dyrt å bo her.

Styret oppfordrer beboerne til "snu på flisa" og tenke sparing. Det skal ofte ikke så mye til.
Kanskje du kan la varmtvannet renne litt kortere tid? Kanskje trenger du ikke fullt så mye varmt vann til oppvasken? En sparedusj er ikke så ubehagelig å bruke.... Hver eneste liter varmt vann som tappes må betales av oss beboere.
Likeså kan vi tenke oss om med hensyn til radiatorene. Det er for eksempel ganske lite lurt å la vinduer stå åpne lenge over en radiator. Da slår radiatoren seg automatisk på fullt og varmen forsvinner ut av vinduet. Skal du lufte, er det beste å sørge for en hurtig utskifting av luften i leiligheten uten at vegger, gulv og tak blir kjølt for mye ned. Det får du til ved å ha en kortvarig, men effektiv gjennomtrekk.
Har du sjekket at termostatene på radiatorene er justert riktig? Tre streker står for 21 grader, fire streker er 24 grader, to streker 18 grader. Ikke sett radiatorene på maks. Det er begrenset hvor mye hver leilighet får av systemet. Setter du en radiator på maks, vil kanskje andre radiatorer i leiligheten din ikke få noe varmt vann. Juster heller termostatene på radiatorene forsiktig rundt tre streker, -litt mer på badet, litt mindre på soverommet.
Det er mange måter å få ned unødvendig forbruk på om en bare tenker seg om litt.

Prisen på fjernvarme er knyttet til strømprisen. Vi har hatt en tariff som er knyttet til spotprisen på den Nordiske Kraftbørsen, Nordpool. (Se infoskriv fra 30/11-06.)
Hafslund Fjernvarme har sagt opp alle rammeavtalene de har med borettslagene om levering av fjernvarme. De gir ikke lenger denne "rabatten" som er nevnt i infoskrivet.
Hafslund Fjernvarme er uten konkurranse og opptrer som en sann monopolist. Det har ikke vært mulig for Holmlia Fjernvarmeprosjekt å forhandle frem nye avtaler på vegne av oss som er med i prosjektet. Hafslund Fjernvarme vil ha avtaler direkte med hvert enkelt borettslag og dikterer selv vilkårene.

Vi betaler altså det strøm koster pr. kwh målt i varmevekslerne i fyrrommet borte ved Servicesentralen. Varmetap i nettet samt lekkasjer regner man med utgjør 12%. Fordi vi ikke har individuell måling av forbruk, regner man med et overforbruk på 15%. (Ut i fra målinger gjort på tilsvarende anlegg som vi har, faktiske tall hos oss kan avvike.)
Fjernvarme er derfor dyrere pr. kwh levert forbruker enn det elektrisk energi ville vært.

Nå er nettet for fjernvarmen (tertiærnettet) egentlig modent for utskifting. Borettslaget må etter hvert bestemme seg for om det skal bygges nye rør for fjernvarmen internt i borettslaget (eksisterende rør kan ikke oppgraderes) eller om vi skal gå over til elektrisk energi med panelovner der hver beboer betaler etter og bestemmer helt fritt over eget forbruk.
Styret har ikke konkludert med hva som er best å gjøre. Vi vil heller ikke sette i gang omfattende endringer uten først å informere alle i borettslaget og å få generalforsamlingens vedtak på dette.

Bommer:
Det er gledelig å se at mange føler ansvar for å holde bommene stengt.
Alle som åpner bommene må lukke de igjen etter hver gjennomkjørsel, -ikke la de stå åpne mens du kjører inn i nødvendig ærend.
Står bommene åpne innbyr det til unødig kjøring, og noen av de som kjører inn på området tar svært lite hensyn. Det har vært flere nestenulykker og bare ren flaks har forhindret alvorlige uhell. Borettslagets område innenfor bommene er barnas uteareal, der skal de kunne føle seg trygge.
Det er også viktig å holde bommene stengt i den tiden det skal være ro i borettslaget.

Går du forbi en åpen bom, vær så snill å steng den!
På forhånd takk!
Bommene skal være stengt mest mulig, særlig utenom vanlig arbeidstid og i helger.

Fasadeprosjektet: (høst 2022)
Det viste seg at løsningen USBL foreslo, og som ekstraordinær generalforsamling stemte over, ikke var helt optimal.
Sammen med OBOS og daglig leder av Servicesentralen har styret arbeidet med å lage et solid beslutningsgrunnlag. Vi har fått vurderinger fra brannkonsulent og arkitekt for å utarbeide de beste alternativene for oss.
Vi har innhentet tilbud fra kvalifiserte entreprenører og valgt det beste tilbudet av de. Vi vil komme med grundig informasjon til alle andelseierne og invitere til informasjonsmøter.
Deretter vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling der kun fasadeprosjektet blir behandlet. Styret mener det best å kjære et eget løp på fasadeprosjektet uavhengig av ordinær generalforsamling.
Her kan du laste ned informasjon om fasadeprosjektet: 8. juli 2020. Informasjonsskriv om fasadeprosjektet med alternativer og konsekvenser for felleskostnader.
Vi viser til informasjon gitt ut samt to informasjonsmøter før ekstraordinær generalforsamling 19. mai 2022, informasjonsskriv av 18. august 2022 og informasjon gitt på de to informasjonsmøtene vi hadde 14. september og 13. oktober.
Fasadeprosjektet ble vedtatt på to ekstraordinære generalforsamlinger 19. mai 2022 og 19. oktober 2022. Planleggingen har startet opp, men selve arbeidet starter i mars 2023 og varer opp til 20 måneder. Styret vil innkalle til flere beboermøter om fasadeprosjektet før oppstart og i løpet av anleggsperioden.