Åsbråten borettslag
Siste nytt
Mye å velge mellom!
Barnevennlig og godt miljø
Halv time til byen
Vedtekter for borettslaget
En samling lenker
Send oss post.

Åsbråten borettslags
websider
er laget av
John Petter Reinertsen.

Mye å velge mellom!

Småhustun. Copyright: Fotograf Kerstin Mertens.

Boligene

Åsbråten borettslag har tilsammen 198 boliger. Av disse er 94 småhus/rekkehus og 104 leiligheter i lavblokker. Det er både 2 roms, 3 roms og 4 roms boliger.

Rekkehus. Copyright: Fotograf Kerstin Mertens.

Hager og utsikt

De fleste boligene på bakkeplan har hage. Alle leilighetene fra 2. til 4. etasje har balkong. De fleste er sør- eller vestvendte, mange med god utsikt over Oslofjorden.

Blokktun med lekeplass. Copyright: Fotograf Kerstin Mertens.

Økonomi

Åsbråten borettslag ble bygget i 1984/-85 med lån fra Husbanken. Vi kom oss helskinnet gjennom krisen på begynnelsen av nitti-tallet, men har fremdeles felles restgjeld. Denne gjelden betjenes gjennom husleien og forventes å synke i årene fremover. Vi har hele tiden fulgt normal betalingsplan. Åsbråten borettslag er tilsluttet USBL som igjen er tilsluttet NBBL. Gjennom USBL er vi garantert mot husleietap hvis en ny krise skulle føre til at mange av andelshaverne ikke klarer sine forpliktelser. Prisene på leiligheter i Åsbråten borettslag har steget kraftig, men ligger under nivået f. eks. på vestkanten.

Solkrok utenfor 2-roms leilighet. Copyright: Fotograf Kerstin Mertens.

Vedlikehold

Bygningsmassen blir konstant vedlikeholdt og borettslagets gode likviditet har tillatt både nødvendige reparasjoner/ombygninger samt oppgradering av utearealene. Det er spesielt barnevennlig her da området er praktisk talt bilfritt og vi har bygget flere morsomme og sikre lekeplasser for barna.